POKRENIMO KOTAČIĆ U ZAJEDNICI UP.04.2.1.11.0067

Osnaživanje lokalne zajednice za kvalitetniju dječju participaciju (UP.04.2.1.11.0067)

O PROJEKTU

POZIV: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice UP.04.2.1.11
KORISNIK: Društvo „Naša djeca“ Opatija
PARTNERI NA PROJEKTU: Grad Opatija i Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske
TRAJANJE PROJEKTA: 21. ožujak 2022. do rujna 2023. godine
KONTAKT: sanja@savez-dnd.hr
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 463.277,05 kn

Bespovratna sredstava osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

CILJ PROJEKTA: jačanje dječje participacije na lokalnoj razini kroz jačanje kapaciteta i razvoj Društva “Naša djeca” Opatija i Saveza Društava “Naša djeca” Hrvatske za doprinos razvoju civilnog društva i regionalno društveno-ekonomskog rasta i demokratskog razvoja RH. 

Ostvarenje općeg cilja postići će se realizacijom 3 specifična cilja:

  1. Jačanjem kapaciteta DND Opatija, Grada Opatije i Saveza DND Hrvatske kroz edukacije za promicanje dječje participacije u lokalnoj zajednici 
  2. Jačanjem kapaciteta mreže Društava “Naša djeca”, diseminacijom znanja za osnaživanje socijalnog uključivanja i obrazovanja, mijenjanjem javne svijesti o važnosti uključivanja djece u lokalne zajednice 
  3. Jačanjem kapaciteta DND Opatija, Grada Opatije te Saveza DND Hrvatske educiranjem i provođenjem volonterskih aktivnosti na lokalnoj razini za učinkovit odgovor na potrebe djece u kriznim situacijama.
 
AKTIVNOSTI:
1. Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva:
A1. Edukacija o dječjoj participaciji i volonterstvu:
1.1. Edukacija: I DJEČJA PRAVA I DJEČJA PARTICIPACIJA, 
1.2. Edukacija: II VOLONTERSTVO U KRIZNIM VREMENIMA, 
A2. izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama 
2. Osmišljavanje i izrada digitalnog materijala -WEB priručnika o dječjim pravima i participaciji
2.1. RADIONICA: Primjena dječje participacije u lokalnim zajednicama 
2.2. Osmišljavanje i izrada web publikacije
A3. Organiziranje lokalne inicijative djeca u akciji
A4. Organiziranje volonterske akcije „Djeca pomažu djeci“
4.1. Izrada tiskanog priručnika „Djeca pomažu djeci za dječje volonterstvo i upravljanje volonterskim aktivnostima“
4.2. Priprema i organizacija volonterske akcije „Djeca pomažu djeci“.
 
Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr. 

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA – PRIMJENA DJEČJE PARTICIPACIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI

U sklopu EU projekta “POKRENIMO KOTAČIĆ U ZAJEDNICI – osnaživanje lokalne zajednice za kvalitetniju dječju participaciju” UP.04.2.1.11.0067 objavljen je web priručnik o dječjoj participaciji pod nazivom “DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA – PRIMJENA DJEČJE PARTICIPACIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI”.

Priručnik je nastao u sklopu provedbe aktivnosti 2. Osmišljavanje i izrada digitalnog materijala – web priručnika o dječjim pravima i participaciji. Svrha izrade web priručnika je približavanje opatijskog modela dječje participacije ostalim gradovima i općinama (osnovnim DND I DGV).

DJECA POMAŽU DJECI

U okviru projektne aktivnosti 4. Organiziranje volonterske akcije “Djeca pomažu djeci” izrađen je priručnik – “Djeca pomažu djeci” za volontiranje u kriznim situacijama, prema konceptu vršnjačke pomoći, kao smjernice koje će omogućiti pravilno uključivanje djece i odraslih u volonterske aktivnosti na lokalnoj razini. Priručnik je prvenstveno namijenjen koordinatorima volonterskih aktivnosti u lokalnim Društvima “Naša djeca” u Hrvatskoj, ali i u drugim organizacijama civilnog društva.

Izrada priručnika provodi se u sklopu EU projekta POKRENIMO KOTAČIĆ U ZAJEDNICI– osnaživanje lokalne zajednice za kvalitetniju dječju participaciju“ UP.04.2.1.11.0067. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj teksta za web isključiva je odgovornost Društva „Naša djeca“ Opatija.