Klikni i sudjeluj u svojoj zajednici

Društvo “Naša djeca” Opatija je tijekom 2020./2021. godine uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike provodilo projekt “Klikni i sudjeluju u svojoj zajednici”. Projekt je imao za cilj razvijati i unaprijediti aktivnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete života djece u gradovima i općinama s naglaskom na aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice.

O PROJEKTU

Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Projektom želimo s jedne strane povećati znanja djece o Konvenciji UN-a o pravima djeteta, aktivnom dječjem sudjelovanju te pravima djece u digitalnom okruženju, a s druge strane djeci omogućiti stečena znanja primijeniti konkretno kod izrade novih digitalnih sadržaja koji će koristiti i djeci i odraslima istovremeno. Djeca koja su aktivna u svojoj lokalnoj sredini uče o demokraciji i građanskoj odgovornosti što dovodi do izgradnje budućih tolerantnih, nenasilnih, sigurnih društvenih zajednica.

Poticanjem uključivanja i aktivnog sudjelovanje djece u javnom životu svoje lokalne sredine i u širim razmjerima učimo djecu uočavati stanja i potrebe djece u sredini u kojoj žive te javno iznositi svoja mišljenja i prijedloge, zalagati se za donošenje odluka, programa i drugih mjera u tijelima vlasti za poboljšanje položaja djece u društvu i u korist bržeg i boljeg ostvarivanja prava i potrebe djece. Sudjelovanje djece pretpostavlja da im odrasli pružaju aktivnu podršku u izražavanju njihova mišljenja te da se osiguravaju uvjeti njihovog osposobljavanja za izražavanje vlastitog mišljenja.

Konvencija UN-a o pravima djeteta izražava nekoliko različitih aspekata prava djece na sudjelovanje:

  • pravo na izražavanje svojih stavova i stvarima koje se odnose na djecu
  • sloboda izražavanja i pravo na primanje informacija
  • sloboda misli
  • sloboda udruživanja
  • pravo na sudjelovanje u društvenom životu zajednice.
 

Korist od participacije djece višestruka je, ne samo za djecu, već i za odrasle i širu društvenu zajednicu. Kod djece participacija izgrađuje samopouzdanje, razvija socijalne i komunikacijske vještine te metode rješavanja konflikata, uči djecu založiti se za svoje stavove te govoriti u javnosti i pred odraslima.

Pomažući djeci da razviju  sposobnosti važne za digitalno građanstvo, postavit ćemo ih na put prema tome da postanu odgovorni građani ne samo u školi ili u igri, nego i u digitalnom svijetu. Djeca će  imati mjerila koja će im pomoći biti sposobna učiti i rasti iz mnogo prilika koje nudi digitalni svijet,  zato što će biti:

  • selektivnija u odnosu na to s kim se susreću i na vrste aktivnosti koje rade u online okruženju; 
  • otpornija prema šteti do koje bi moglo doći od stvari koje vide i čuju u online okruženju, jer će imati postavljene svoje osobne filtre – svoje sposobnosti građanstva;
  • prilagodljivija novim situacijama, jer su otvorena prema drugačijim gledištima, kulturama i praksama. 

Digitalno građanstvo  koncept je koji učenicima, vodećim ljudima u polju tehnologije i roditeljima omogućuje da shvate što bi učenici / djeca / korisnici tehnologije trebali znati o primjerenoj upotrebi tehnologije. Digitalno građanstvo nije samo alat za podučavanje, već i način pripreme učenika / korisnika tehnologije za društvo ispunjeno tehnologijom.

 Na sljedećoj poveznici pogledajte digitalne puzzle nastale u okviru projekta.

PREZENTACIJE