O nama

Društvo „Naša djeca“ Opatija aktivno promiče vrijednosti Konvencije UN-a o pravima djeteta kroz rad svojih Dječjih foruma i Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije već tri desetljeća. U okviru Info kutića o dječjim pravima Društva “Naša djeca” Opatija saznajte više o dječjoj participaciji, dječjim pravima i aktivnostima aktivnog dječjeg sudjelovanja koje provodimo s djecom i za djecu.

Društvo „Naša djeca“ Opatija

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije i članovi Dječjeg foruma  aktivno su se uključili u međunarodni projekt vršnjačkog istraživanja o dječjoj participaciji organizacije Child to child Trust; istraživanje stereotipa i predrasuda djece prema drugim nacionalnim skupinama u okviru projekta Djeca i mladi ne priznaju granice Saveza DND Hrvatske; istraživanje dječjih stavova o tome kako vlada troši novac Centra za dječja prava na Sveučilištu Queen’s Belfast, a prikupljeni rezultati su proslijeđeni Odboru za ljudska prava UN-a.

Sudjelovali smo u online anketi pod nazivom “Europa kakvu djeca žele” s ciljem prikupljanja stavova djece i mladih o budućnosti, anketa  je bila rezultat zajedničke inicijative Eurochild – a i UNICEF-a. Njome su obuhvaćene teme: obitelj, škola, društvo te stavovi o Europi. Rezultati ankete bili su objavljeni na posebnoj sjednici u Europskom parlamentu 20. studenog – Dan dječjih prava – na kojoj su sudjelovali i vijećnici XI. saziva DGV-a Opatija s ostalim delegacijama djece i mladih iz nekoliko Europskih zemalja.

Sudjelovali smo na konferenciji usvajanja Bukureštanske deklaracije o dječjoj participaciji u donošenju odluka i stvaranju politika, 12.,13. i 14. Forumu o pravima djeteta, usvajanju Strategije o pravima djeteta, prijevodu Europske Strategije o pravima djeteta.

Članovi 2. saziva NEF-a Hrvatske i XIII. i XIV. saziva DGV-a Grada Opatije sudjelovali su u sljedećim istraživanjima: Child Poverty Report, Eurochild organizacije, Pokazatelji ishoda za mjerenje sudjelovanja djece (CPAT, u okviru projekta CP4Europe), Eurochild organizacije i Vijeća Europe, Inclusive Social Protection-UN High Commissioner for Human Rights, EU Survey-survey, EU Platforma za sudjelovanje djece  “Zaštita djece od nasilja”, u Kampanji povodom 75 godina ljudskih prava Child Rights Connect organizacije.

DRUŠTVO “NAŠA DJECA” PUNOPRAVNI JE ČLAN:

  1. Eurochild organizacije (mreža organizacija i pojedinaca koja širom Europe radi na promociji prava i unapređivanju dobrobiti djece i mladih sa sjedištem u Briselu. Eurochild ima 176 punopravnih članova u 34 države Europe. Ukupno je 23 nacionalnih mreža organizacija za zaštitu dječjih prava imenovano Nacionalnim partnerskim mrežama).
  2. Child Rights Connect organizacije (međunarodna organizacija Nevladinih grupa za Konvenciju o pravima djece NGO Child Rights Connect sa sjedištem u Ženevi).
  3. Tapori (organizacija koja se bori protiv siromaštva i socijalne isključenosti među djecom i mladima u svijetu. Sjedište organizacije je u Ženevi).
  4. Netzkraft Movement (mreža je pojedinaca i organizacija koje rade za opće dobro u području ljudskih prava, ekologije, politike, društvenih promjena i sl. Trenutno mreža broji više od 3400 članova. Sjedište organizacije je u Njemačkoj).
  5. Mediteranske grupe za dječju participaciju (organizacije koja okuplja države Mediterana kojima je cilj ojačati djecu i mlade ovog kraja).
 
Više o Društvu “Naša Djeca” možete saznati na službenim web stranicama.