MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI DND-a OPATIJA

Predstavnici Društva „Naša djeca“ Opatija Sanja Škorić, tajnica DND i Antonia Katić, mentorica Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije s izabranim vijećnicima DGV-a Opatija Lanom Golubović, Leonom Malič, Mihaelom Šorić i Nolom Varljen sudjelovali su na dva velika i važna događanja u Bruxellesu i Valetti.

Oko 40 djece iz 17 država članica EU-a, u dobi od 10 do 17 godina, okupilo se u Bruxellesu od 26. do 28. lipnja na događaju koji je organizirala Europska komisija u sklopu aktivnosti Platforme za sudjelovanje djece EU-a, koja je uspostavljena prošle godine. Cilj platforme je podržati i promovirati smisleno, inkluzivno i sigurno sudjelovanju djece kojim će se osigurati da se dječji glasovi čuju i da se pomogne djeci diljem EU-a ostvariti svoje pravo na sudjelovanje u donošenju odluka i dijeljenju, učenju i povezivanju s drugima.

Na samoj Platformi za sudjelovanje djece EU naglašena je važnost nastavljanja napredak koji je postignut za djecu u posljednjih pet godina, poput donošenja važnih dokumenata Strategije EU-a o pravima djeteta, Europskog jamstva za djecu i osnivanja Platforme EU-a za sudjelovanje djece, te biti spreman suočiti se s izazovima koji dolaze i osigurati pravednije i zeleniji svijet za svako dijete.

U radu Platforme za sudjelovanje djece EU-a sljedeće dvije godine sudjelovat će naši vijećnici DGV Opatija Mihael Šorić i Nola Varljen uz podršku menotrica iz Društva „Naša djeca“ Opatija. Na susretu su uz Nolu i Mihaela bile ravnateljica OŠ Rikard Katalinić Jeretov Milana Međimorec i Sanja Škorić, tajnica DND Opatija. Sudjelovanje djece i odraslih podržano je od stane Europske komisije.

Istovremeno, od 28. lipnja do 4. srpnja Lana Golubović i Leon Malič, u pratnji mentorice Antonie Katić sudjelovali su u pripremama i osnivanju novog saziva Dječjeg vijeća Eurochild organizacije. DND Opatija je u svim dosadašnjim sazivima, od samog početka, imao djecu predstavnike. Sada je osnovan 4. saziv DV Eurochilda i nakon Lane, izabran je naš Leon Malič. Paralelno s osnivanjem novog DV Eurochilda održavala se Konvencija Eurochilda organizacije na kojoj je sudjelovalo više od 160 ljudi. Predstavnici Ujedinjenih naroda, Europske komisije, Agencije EU-a za temeljna prava i malteške vlade pridružili su se članovima i gostima Eurochilda u raspravama o tome kako se uhvatiti u koštac sa siromaštvom djece i socijalnom isključenošću diljem Europe.

Fokus je bio „Poticanje rješenja utemeljenih na pravima za borbu protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti diljem Europe“. Događaj, čiji su domaćini bili Eurochild i Malteška zaklada za dobrobit društva, uključivao je 15 radionica i studijskih posjeta.

„U ovim izazovnim vremenima, uspon krajnje desničarskih pokreta u Europi, tekući sukobi u Ukrajini i Gazi te različito postupanje s djecom u tim regijama naglašavaju posao koji je pred nama. Moramo pojačati svoje glasove, zagovarati pravednu politiku i osigurati da nijedno dijete ne bude zanemareno.

Rasprave i radionice istaknule su transformativnu moć razvoja ranog djetinjstva i potrebu za sustavnim reformama za rješavanje strukturalnih nejednakosti. Zajedno možemo napraviti razliku“, rekla je Sabine Saliba, glavna tajnica Eurochilda.

Događaj je bio prilika za slavljenje postignuća mreže utemeljene prije točno 20 godina.

Zahvaljujući članovima Eurochild već 20 godina razmjenjuje znanja, daje djeci glas i utječe na vlade EU i nacionalne vlade kako bi osigurale da se prioritet daju potrebama djece i obitelji. Praćenje povijesti Eurochilda prati povijest dječjih prava u Europi, od ekonomske krize, pandemije, ratova i zaštite djece u migracijama.

Eurochild je značajno pridonio u borbi protiv dječjeg siromaštva, protiv institucionalizacije te u korist skrbi u obitelji i davanja prioriteta razvoju ranog djetinjstva u javnim politikama i financiranju. Čini ga mreža od 211 članova u 42 zemlje. Eurochild je najveća mreža organizacija i pojedinaca koji rade s djecom i za djecu u Europi. Zalaže se za to da dječja prava i dobrobit budu u središtu donošenja politika.

Društvo „Naša djeca“ Opatija članica je Eurochild mreže od 2010. godine. Zbog svog rada na promicanju i zagovaranju dječjih prava i dječje participacije 2018. godine uz podršku Grada Opatije i uz pokroviteljstvo tadašnje predsjednice Republike Hrvatske bili smo domaćini velike Eurochild konferencije „Gradimo bolju Europu s djecom: pridružite nam se!“ na kojoj je sudjelovalo više od 350 stručnjaka koji se bave dječjim pravima i više od 130 ero djece iz Europe i Hrvatske.

Sanja Škorić, tajnica DND Opatija članica je Upravnog odbora Mediteranskog pokreta za dječju participaciju kojim predsjedava Njezina ekselencija Marie-Louise Coleiro Preca, predsjednica emeritus.

Tijekom boravka na Malti održana je sjednica Upravnog odbora Mediteranskog pokreta za dječju participaciju na kojem se govorilo o stanju dječjih prava danas u svijetu, akcijama koje se trebaju pokrenuti kako bi se širio i zagovarao mir u svijetu te se dogovarao hodogram za izbor novog saziva dječjeg vijeća Mediteranskog pokreta za dječju participaciju u čijem je rado do sada sudjelovao naš Fran Rubeša iz DND Opatije. Izbori će se održati tijekom mjeseca kolovoza, a konstituiranje novog saziva tijekom rujan 2024. na Cipru. Sudjelovanje u radu Mediteranskog pokreta za dječju participaciju je na volonterskoj osnovi, a troškove snosi Mediteranski pokret za dječju participaciju.

PODIJELI VIJEST NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

POVEZANE VIJESTI