IZBORI ZA 3. SAZIV NEF-a HRVATSKE

Pred nama su izbori za 3. saziv Nacionalnog foruma Eurochild organizacije Hrvatske – NEF Hrvatske.

Radom NEF-a Hrvatske koordiniraju DND Opatija i Savez DND Hrvatske uz podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

NEF Hrvatske je aktivnost koja omogućuje djeci i mladima ostvarivanje prava:

· na izražavanje vlastitog mišljenja o svim stvarima koje se na njih odnose;

· da njihovo mišljenje i mišljenje njihovih prijatelja uvažavaju osobe koje odlučuju o pitanjima vezanima za život djece i mladih na lokalnom, nacionalnom i europskom nivou

Uloga NEF-a Hrvatske je:

· Utjecati na donosioce odluka na razini EU i na nacionalnoj razini.

· Služiti kao platforma u kojoj djeca mogu dijeliti mišljenja i učiti o europskim temama.

· Raspravljati o problemima s kojima se djeca suočavaju u svojim zemljama.

· Prikupljene stavove djece na lokalnoj i nacionalnoj razini proslijediti u Eurochild.

· Predložiti moguće akcije Eurochilda prema Europskoj uniji ili tijelima Vijeća Europe.

· Promicati Konvenciju UN-a o pravima djeteta među djecom i mladima, vladama i javnosti.

· Istražiti iskustva djece i mladih o europskim i nacionalnim temama europske politike.

· Djelovati kao platforma u kojoj djeca uče kako postati jači zagovornici prava djece.

· Omogućiti djeci da uče jedni od drugih.

 

NEF Hrvatske čine odabrani predstavnici Dječjih vijeća i Dječjih foruma koji djeluju pri mreži Saveza DND-a Hrvatske u dobi od 10 do 15 godina, a kojem mandat traje dvije godine.

Odabir djece koordiniraju zajedno Savez DND-a i DND Opatija, a odabiru članovi NEF-a putem platforme ZOOM.

Savez DND-a Hrvatske i DND Opatija raspisuju među svojom mrežom DV i DF natječaj za prijavu djece za rad u NEF-u poštujući uvjete Eurochild organizacije (dječja vijeća i dječji forumi su oblici aktivnog dječjeg sudjelovanja koje njegujemo u našoj mreži i djeluju u više od 40-ak gradova i općina u Hrvatskoj).

Uvjeti Natječaja objavljuju se na mrežnim stranicama Saveza DND-a i DND-a Opatija, koji ga prosljeđuju svojoj mreži osnovnih DND-a.

Postupak izbora za člana NEF-a Hrvatske je jednostavan!

· Djeca koja žele predstavljati svoje vršnjake i žele se zalagati za ostvarenje dječjih prava trebaju ispuniti obrazac u kojem, osim osobnih podataka, trebaju odgovoriti na postavljena pitanja.

· Uz obrazac kandidati moraju poslati motivacijsko pismo i kratki film o sebi u trajanju do 2 minute

· Svoje kandidiranje prijavljuju u svoje Dječje vijeće ili Dječji forum

· Kandidati svoje prijave trebaju dostaviti na mail: sanja@savez-dnd.hr najkasnije do 7.ožujka 2024. godine

· 11.ožujka 2024. godine bit će objavljeni rezultati na stranicama www.dnd-opatija.hr, a osim toga kandidati će biti osobno obaviješteni

Listić za podnošenje kandidature dostupan je na sljedećoj poveznici:

Kandidacijski listić

PODIJELI VIJEST NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

POVEZANE VIJESTI