INTERAKTIVNA RADIONICA U MINISTARSTVU RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

U četvrtak smo sudjelovali na interaktivnoj radionici u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na kojoj je izv.prof.dr.sc. Ivana Borić predstavila Analize relevantnih aspekata dječje participacije i procedura (smjernica). Analiza je izrađena u svrhu provedbe jedne od mjera Nacionalnog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj i pripadajući Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine.
Ova mjera propisuje kreiranje procedura za uključivanje djece u razvoj i donošenje javnih dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, kojoj je svrha izrada procedura koje će doprinijeti i olakšati uključivanje djece u razvoj i donošenje javnih politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
Sudjelovali su djeca i voditelji Dječjih vijeća iz Čakovca, Križevaca, Opatije, Pregrade, Velike Gorice i Zaboka koji su dali svoj doprinos prijedlozima i razmjenom mišljenja. Naše su Dječje vijeće predstavili Ante, Lana i Paola.

PODIJELI VIJEST NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

POVEZANE VIJESTI