Glas djece Europe

Sljedeći dokumenti i istraživanja neizmjerno su važni za ostvarivanje dječjih prava i dječje participacije na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Djeca članovi DGV-a Grada Opatije i dječjih foruma sudjelovala su u donošenjima i pisanjima ovih važnih dokumenata i istraživanjima.