Dječji forumi (Lovran, Opatija, Dobreć)

Slobodna aktivnost djece putem koja ona uče o svojim pravima i dužnostima. Prvi Dječji forum pri DND Opatija osnovan je 1994. godine.

Pokretač i zagovornik dječjih prava - dr. Emil Paravina

„Dr. Emil Paravina, dugogodišnji tajnik Saveza DND Hrvatske, aktivno je sudjelovao u pisanju Konvencije UN-a o pravima djeteta. Dao je svoj doprinos u stvaranju članaka koji se odnose na igru i slobodno vrijeme djece. Sudjelujući u radu stručnih grupa koje su od 1985. godine do 1988. godine pripremale prijedlog teksta Konvencije UN-a o pravima djeteta naš je Emil započeo razmišljati i pomalo oblikovati novu dječju aktivnost sa sadržajima prava djeteta i obrazovanja za mir. Uvijek je govorio kako kod djece trebamo poticati interese, navike i ukus za konstruktivno i kulturno provođenje slobodnog vremena. Naučio me kako je igra bitan dio života, veoma važna za razvoj djeteta. Kako igru vole svi koji vole život, prirodu i čovjeka. Prava djeteta iznimno su važno područje, uklopljeno u kontekst svjetski aktualnog pitanja ljudskih prava. Ona podrazumijevaju kvalitetu življenja suvremenog čovjeka, djeteta čije su pretpostavke ostvarivanje ideje mira u svijetu i odgoj za međusobno razumijevanje i međunarodno suradnju. 

Projekti i kampanje Dječjih foruma:
 • Dječja igrališta – pravo i potreba svakog djeteta – Tisućljeće mladeži, 2000., Canada/ nagrada
 • Velebitska degenija i bjeloglavi sup – Royal awards foundation, 2002., Nizozemska/ nagrada
 • Djeca su građani Europe – Euronet kampanja, 2004., Belgija
 • Jedan grad prijatelj djece, Europa na dlanu forumaša, 2005.
 • Djeca beskućnici, 2006.
 • Tapori – djeca u borbi protiv siromaštva u svijetu – 2006. – 2012., Švicarska
 • Pravo na Djeda Mraza, Igrajmo se skupa putujući Europom, 2008.
 • Kvalitetna dječja igračka, 2009.
 • Nogometna lopta za djecu Afrike, 2010.
 • Flat Stanly – djeca prijatelji u svijetu, 2011.
 • Dječji forum o Europskoj uniji, 2012.
 • Podrška kampanji: Založi se za svoja prava! OP3 CRC, 2013.
 • Prava djevojčica, Pravo djece na mir u svijetu, 2014.
 • Podrška kampanja: Opredijelite se biti „Prvak prava djeteta“, 2014.
 • Putovanje Euroforumaša, 2015.
 • Podrška kampanji: Zločin nije moj, ali kazna ipak jest!, 2016.
 • Dječja prava i održivi razvoj, 2017.
 • Zajedno s djecom svijeta, 2018.
 • Siromaštvo u svijetu, Glasaj za djecu” (Vote for Children), 2019.
 • Dječja prava i pandemija COVID 19, 2020.

POVEZANE VIJESTI