Dječje gradsko vijeće Grada Opatije

Dječje gradsko vijeće je aktivnost koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje dječjih prava te ih potiče na aktivno sudjelovanje u životu Grada Opatije. Dječje gradsko vijeće omogućava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta života djece u gradu.

Projekt se uspješno provodi od 2001. godine, i to suradnjom između Grada Opatije, Društva Naša djeca Opatija, Osnovne škole “Rikard  Katalinić Jeretov” Opatija i Osnovne škole Viktora Cara Emina Lovran. Dječje gradsko vijeće Grada Opatije postalo je uzor mnogim dječjim vijećima u Hrvatskoj, ali i u Europi.

Dječje gradsko vijeće Grada Opatije svake godine raspisuje Natječaj za dodjelu sredstava Proračuna DGV-a pod nazivom “Ruke moje rastu k tebi sve veće, jer želim dati i tebi sreće”.

TKO MOŽE SUDJELOVATI NA NATJEČAJU ?

Na natječaj  programe / akcije / aktivnosti mogu prijaviti:

  1. djeca i mladi , uzrasta do 18 godina, s prebivalištem na području Grada Opatije (jedno dijete, grupa djece, razredi , stanovnici nekog naselja i sl ),
  2. udruge čija je djelatnost usmjerena na djecu,
  3. odrasli (roditelji, nastavnici, odgojitelji …).

ZA ŠTO SE MOGU DOBITI SREDSTVA PRORAČUNA DGV-a ?

Sredstva će se dodjeljivati za programe/ akcije / aktivnosti namjenjene djeci uzrasta do 15 godina:

  • kojima se podiže kvaliteta života djece,
  • namjenjene grupi od najmanje 20 djece,
  • koje će se provesti najkasnije do kraja ove godine,
  • za koje  troškovnik pokazuje da se mogu ostvariti.

POVEZANE VIJESTI