Dječja participacija

Dječja participacija odnosi se na ostvarivanje participativne skupine prava propisanih u Konvenciji o pravima djeteta (UN, 1989.), odnosno na članak 12, koji govori kako dijete ima pravo na slobodno izražavanje svog mišljenja o svim pitanjima koja se na njega odnose.

Središnju ulogu ima 12. članak Konvencije o pravima djeteta:

  1. Države stranke osigurat će djetetu koje je u stanju oblikovati vlastito mišljenje, pravo na slobodno izražavanje svojih stavova o svim stvarima koje se na njega odnose, te ih uvažavati u skladu s dobi i zrelošću djeteta.
  2. U tu svrhu, djetetu se izravno ili preko posrednika, odnosno odgovarajuće službe, mora osigurati da bude saslušano u svakom sudbenom i upravnom postupku koji se na njega odnosi, na način koji je usklađen s proceduralnim pravilima nacionalnog zakonodavstva.
 

(Konvencija o pravima djeteta, 1989.)

Uz članak 12, skupinu tzv. participativnih prava čine članci od 13. do 17. koji čine ishodište i okvir za ostvarivanje prava djeteta na sudjelovanje (Opačak, 2010, prema Jeđud Borić, 2017).

Članak 13. govori o pravu djeteta da traži, prima te dijeli informacije i ideje svih vrsta, dok članci 14., 15., 16. i 17. govore o slobodi izražavanja, misli, savjesti, vjere, udruživanja, mirnog okupljanja, zaštite privatnosti i pristupa informacijama i činjenicama.

(Guidelines on children`sparticipation, 2015)

Oblici sudjelovanja djece koje njeguju osnovna društva „Naša djeca“ diljem Republike Hrvatske su kroz rad dječjih foruma, dječjih vijeća, sastancima s gradonačelnicima/načelnicima i njihovim zamjenicima, sastancima sa saborskim zastupnicima u Hrvatskom saboru i kroz pisanje poruka odraslima.

Načela dječje participacije su: volontiranje, poštovanje, uključivanje sve djece, jasnoća, poštenje, uključivanje djece u relevantne teme, način rada prilagođen djeci, povratne informacije, odgovarajući resursi i podrška.

Na koji način mogu djeca participirati u Republici Hrvatskoj?

NACIONALNA RAZINA

  • sudjelovanje djece u radu nacionalnih vlasti, donošenju politika, strategija i zakona;
  • ostvaruje se kroz rad Mreža mladih pravobraniteljice za djecu  Republike Hrvatske, Nacionalno vijeće učenika, Vijeća za djecu Republike Hrvatske, Savjetodavni odbor za sudjelovanje djece u Uredu UNICEF –a.
 

RAZINA LOKALNE ZAJEDNICE

  • sudjelovanje djece u gradu, općini i županiji, sudjelovanje u radu mjesnog odbora, aktivna Dječja gradska /općinska /županijska vijeća;
  • sudjelovanje djece u kreiranju lokalne politike.
 

RAZINA INSTITUCIJA JAVNE SKRBI U KOJU SE DJECA IZRAVNO UKLJUČUJU

  • vrtići, škole, dječji domovi, obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove, ustanove iz područja razonode i sporta itd.;
  • ostvaruje se kroz rad vijeća korisnika, učeničkih vijeća i sl.