Djeca ambasadori Grada Opatije

Naši članovi dječjih foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije šire dječji glas, svoja mišljenja i stavove diljem Europe, i šire. Saznajte više o tome gdje su „naša djeca“ prezentirala svoje lokalne sredine i svoju državu.

Rad DF-a i DGV-a djeca su prezentirala na međunarodnim konferencijama i događanjima.

2002

Svjetski summit o djeci, New York (SAD), Ujedinjeni narodi

2003

Međunarodni kongres o dječjim pravima, Makedonija

2003 i 2004

Forum za djecu i obitelji, Vijeće Europe, Francuska i Austrija

2010

Dječji susret o siromaštvu i socijalnoj isključenosti, Bruxelles (Belgija)

2012

„Ulaganje u djecu: Sprečavanje i borba protiv dječjeg siromaštva i društvene isključenosti, promicanje dječje dobrobiti“, Cipar

2014

“Djeca pokretači promjena u društvu”, Švicarska

 Javna ulaganja u djecu, Rumunjska

2016

Eurochild konferencija „DJEČJA PRAVA SU VAŽNA: Zašto Europa treba ulagati u djecu“, Belgija

2018

Eurochild konferencija „Gradimo bolju Europu s djecom: pridružite nam se!“ Opatija, Hrvatska

2019

12. Forum za prava djeteta u Europskom parlamentu, Belgija.

Međunarodna konferencija „Sudjelovanje djece u donošenju odluka i politika na razini Europske unije“, Rumunjska. 

(Na Konferenciji je predstavljena Dječja deklaracija iz Bukurešta o participaciji djece u procesu donošenja odluka na razini EU-a).

2020

13. Forum o pravima djeteta (online) u organizaciji Europske komisije „Stvaramo za djecu: prema Europskoj strategiji o pravima djeteta”. 

2021

Usvajanje EU Strategije o pravima djeteta (online).

MEĐUNARODNA UKLJUČENOST

Od 2006. godine aktivno smo uključeni u svjetski projekt Tapori čiji je cilj borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece u svijetu.

Aktivno smo se uključili, 2013. godine u kampanju Organizacije Eurochips, Europskog odbora za djecu čiji su roditelji u zatvoru, pod sloganom: „Zločin nije moj, ali kazna ipak jest“.

Na 17. Susretima Dječjih foruma Hrvatske, 2014. godine, pokrenuli smo kampanju pod nazivom „Opredijeli se da budeš – Prvak za prava djeteta“ koju je pokrenulo 14 međunarodnih i europskih udruga za dječja prava (Eurochild, SOS Dječje selo…) kako bi potaknuli članove Europskog parlamenta da prihvate i potpišu Manifest dječjih prava.

2019. godine pokrenuli smo kampanju “Glasaj za djecu” (Vote for Children) u kojoj sudjeluje niz međunarodnih organizacija za zaštitu prava i interesa djece, poput Eurochilda, Save the Children, Terre des Hommes, UNICEF-a. Kampanja se zalaže da pitanja od interesa za djecu budu prioritet u izbornim programima budućih članova Europskog parlamenta, te poziva kandidate da postanu borci za dječja prava, odnosno Prvaci prava djeteta (Child Rights Champion).

Troje djece DND Opatija  bili su izabrani u prvi saziv Mreže Mladih savjetnika Ureda pravobraniteljice za djecu, član Dječjeg foruma i DGV Opatija 2012., 2019. i 2021. godine postali su predstavnici djece u Vijeću za djecu RH.

Od 2018. godine imamo svoje male predstavnike u Savjetodavnom odboru za dječju participaciju UNICEF-a te troje djece u Dječjem vijeću Eurochilda.

Postali smo u partnerstvu sa Savezom DND Hrvatske koordinatori Nacionalnog foruma dječjih vijeća Eurochilda – NATIONAL EUROCHILD FORUM CROATIA – NEF.

Društvo „Naša djeca“ Opatija primilo je krajem 2015. godine u Domu Lordova u Londonu visoko svjetsko priznanje organizacije Child and Youth Finance International u kategoriji “vodstvo u civilnom društvu”. Dodjela nagrada promovirala je najuspješnije pojedince, državne institucije, financijske organizacije i udruge koje su radile na edukaciji i poboljšanju financijske uključenosti djece i mladih.

Društvu „Naša djeca“ Opatija dodijeljena je nagrada Primorsko-goranske županije za izniman doprinos i postignuća u promicanju dječjih prava i dječje participacije te podršku razvoju civilnog društva i volonterstva u 2015. godini.

Zahvaljujući Dječjem gradskom vijeću Opatije i Dječjim forumima DND Opatija Grad Opatija postao je prvi grad u Hrvatskoj koji ima Mapu dječjih igrališta – vodič kroz 31 igralište za djecu ucrtano na planu grada, s kratkim opisom i fotografijom te pravilima ponašanja na dječjim igralištima za djecu i odrasle. Za taj smo projekt dobili u kategoriji „Društvena odgovornosti-inicijativa godine“ veliku nagradu Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti.

2018. godine sudjelovali smo na obilježavanju 70. godišnjice donošenja UN-ove Deklaracije o ljudskim pravima, Dana Konvencije o dječjim pravima i Međunarodnog dana dječjih prava te su sudjelovali u radu Europskog parlamenta mladih (Bruxelles, Belgija).

2018. godine bili smo domaćini Eurochild konferencije Gradimo bolju Europu s djecom: pridružite nam se! (srpanj, listopad 2018., Opatija, Hrvatska).

Petra Josipović i Lucija Brajković s mentoricom Sanjom Škorić sudjelovale su na 12. Europskom forumu o pravima djeteta Where we are and where we want to go? u organizaciji Europske komisije (2019., Bruxelles, Belgija).

2019. godine troje vijećnika (Rafael Matacin, Vedrana Mihaljević i Lucija Brajković) s mentoricama su sudjelovali na Konferenciji EU Children’s Summit Europe we want: Bukureštanska deklaracija o dječjem sudjelovanju u donošenju odluka i stvaranju politika (svibanj 2019., Bukurešt, Rumunjska).

2019. godine sudjelovali smo i na obilježavanju 30. godina od usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta (studeni 2019, Bruxelles, Belgija) s troje vijećnika (Rafael Matacin, Lucija Brajković i Matea Bučković).

Naši vijećnici svojim radom, trudom i zalaganjem postali su članovi najvažnijih međunarodnih i nacionalnih tijela koji se bave poboljšanjem života djece u našoj državi i EU.

U 3. saziv dječjeg vijeća Eurochild organizacije (krovna organizacija sa sjedištem u Bruxellesu koju čini 200 članova – organizacija iz 35 zemalja Europe) s još 12 vršnjaka iz europskih država, izabrana je Lana Golubović, učenica 4. razreda (mandat 2022.- 2024.).

U 2. saziv Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochild organizacije Hrvatska – NEF Hrvatske čijim radom koordinira DND Opatija u partnerstvu sa Savezom DND Hrvatske izabrani su: Fran Rubeša, 7. razred, Viktoria Dovođa, 7. razred, Dea Orlić, 7. razred, Iria Galić, 6. razred, Helena Katalinić, 6. razred, Lana Golubović, 4. razred. Mandat izabranih vijećnika traje dvije godine (2022. – 2024.).

Pri Child Rights Connect organizaciji, sa sjedištem u Ženevi, globalna mreža nevladinih organizacija koje se zalažu i osiguravaju da sva djeca u potpunosti imaju svoja prava kao što je definirano Konvencijom UN-a o pravima djeteta, odabrano je 8-ero djece od 114-ero prijavljenih, a za članicu Child Rights Advisory tima izabrana je Iria Galić, učenica 6.razreda. Mandat je bio godinu dana. Iria je kao zagovarateljica dječjih prava zastupati prava i interese djece diljem svijeta.

U 2. sazivu Child Rights Advisory tima odabran je Fran Rubeša, kao jedno od osmero djece iz cijeloga svijeta.

Child Advisory Team započeo je s radom 2020. godine, a uloga tima je unapređenje prepoznavanja, zaštite i osnaživanja zagovaratelja dječjih ljudskih prava, uključujući sudjelovanje djece na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. 

Od 2022. godine Fran Rubeša je član i Mediteranskog pokreta za dječju participaciju, organizacije koja se bavi borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti te ostvarivanjem aktivne dječje participacije na Mediteranu.

Učenik 8. razreda, Dominik Brnčić, jedan je od dvoje predstavnika djece u Vijeću za djecu Republike Hrvatske, što je savjetodavno tijelo Vlade RH.

Jan Galić, dijete član Savjetodavnog odbora za dječju participaciju UNICEF-a Hrvatske.

Vijećnici XII. saziva DGV-a Grada Opatije sudjelovali su na 13. Europskom forumu o pravima djeteta Delivering for children: towards the European strategy on the rights of the child, godišnja konferencija platforma za dijalog između institucija EU-a i drugih dionika o pravima djeteta (2020, Bruxelles, Belgija).

Petra Josipović sudjelovala je na usvajanju Strategije o pravima djeteta, i sastanku s predstavnicima Europskog Parlamenta preko online platforme, 2021. 

DND Opatija bilo je pozvano u UN-ovu radnu skupinu protiv diskriminacije žena i djevojčica »Virtualne konzultacije s djevojkama i mladim aktivisticama«. U radu ove radne skupine sudjelovala je Petra Josipović, bivša učenica OŠ „R.K.Jeretov“ Opatija, danas maturantica gimnazije „A. Mohorovičić“ Rijeka i studentica ERF-a. Rezultati konzultacija su bili predstavljeni u lipnju Vijeću za ljudska prava UN-a. Naša Petra dobila je i pohvalu za doprinos koji je dala u konzultacijama od gđe. Upreti, predsjedavajuće izvjestiteljice UN-ove Radne skupine za prava djevojčica i žena.

Vijećnici Lana i Fran sudjelovali su na 14. Europskom forumu o pravima djeteta Bringing children to the centre: empowering, protecting and including children (2022, Bruxelles, Belgija).

Vijećnici Fran i Lejla sudjelovali su na Međunarodnom susretu solidarnosti koji je okupio djecu iz cijelog svijeta (2022, Paris, Francuska) na poziv organizacije Secours Populaire Francais i Grada Pariza.

Članovi 2. saziva NEF-a Hrvatske i XIII. i XIV. saziva DGV-a Grada Opatije sudjelovali su u sljedećim istraživanjima:

Child Poverty Report, Eurochild organizacija (2022. godina), Pokazatelji ishoda za mjerenje sudjelovanja djece (CPAT, u okviru projekta CP4Europe), Eurochild organizacija i Vijeće Europe, Inclusive Social Protection, UN High Commissioner for Human Rights, EU Survey-survey, EU Platforma za sudjelovanje djece, Zaštita djece od nasilja, Kampanja povodom 75 godina ljudskih prava, Child Rights Connect (2023. godine).

U našim brošurama i publikacijama saznajte više o ostvarivanju dječje participacije i dječjih prava na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Saznajte kako Vaše dijete može sigurno putovati digitalnim svijetom, kako se djeca mogu založiti za svoja prava, čime se sve bavi NEF Hrvatske i još mnogo toga.