DGV GRADA OPATIJE U OBILASKU USTANOVA GRADA OPATIJE

Vijećnici XIV- saziva DGV-a Grada Opatije tjedan prije polaska u školu proveli su u obilasku ustanova Grada Opatije! Cilj obilaska ustanova je upoznati vijećnike s ustanovama grada u kojem žive: čime se te ustanove bave te na koji način rade s djecom i za djecu.

S voditeljicama su obišli sljedeće ustanove u kojima su ih dočekali predstavnici ustanova: Grad Opatiju, TZ Opatija, Festival Opatija, Dječji vrtić Opatija, JVP Opatija, Gradsku knjižnicu i čitaonicu Opatija, Županijsku Lučku upravu Opatija, Opatiju 21 d.o.o. i poduzeće Parkovi.

U Gradu Opatiji sudjelovali su u malom kolegiju u uredu gradonačelnika Fernanda Kirigina na kojem su gradonačelniku postavili razna pitanja: koliko vremena provodi na poslu, gdje se kupa, što radi u slobodno vrijeme, kako se raspoređuje gradski budžet, koliko se novaca izdvaja za djecu i još mnogo toga.

Opatijska dječja gradonačelnica Lana gradonačelnika i njegovu zamjenicu Kristinu Đukić pozvala je na završnu konferenciju EU projekta „Pokrenimo kotačić u zajednici“ UP.04.2.1.11.0067 koja će se održati 18. rujna 2023.

Osmišljali su akcije i aktivnosti koje će provesti u okviru teme svog mandata “Pružam ti ruku-zajedničke aktivnosti s djecom s teškoćama u razvoju”.

PODIJELI VIJEST NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

POVEZANE VIJESTI