INFO KUTIĆ O DJEČJIM PRAVIMA

Društvo “Naša djeca” Opatija

VIJESTI

O NAMA

Društvo „Naša djeca“ Opatija aktivno promiče vrijednosti Konvencije UN-a o pravima djeteta kroz rad svojih Dječjih foruma i Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije već tri desetljeća. U okviru Info kutića o dječjim pravima Društva “Naša djeca” Opatija saznajte više o dječjoj participaciji, dječjim pravima i aktivnostima aktivnog dječjeg sudjelovanja koje provodimo s djecom i za djecu.

INFO KUTIĆ